پرش به محتوای اصلی
چرا هر شرکتی به مدیریت فرآیند کسب و کار نیاز دارد؟

برای موفقیت و رقابت در کسب‌وکار، مشاغل باید به طور مداوم فرآیندهای خود را بهبود بخشند. اگر در سازمان از یک چارچوب رسمی بهبود فرآیند استفاده شود، برای همه افراد درگیر در تلاش برای بهبود فرآیندهای کسب‌وکار، یک زبان و بستر مشترک به وجود می‌آورد…

چگونه فرآیندهای کسب و کار به سازمان شما آزادی رشد می‌دهند؟

فرآیندهای کسب و کار مانند چسبی هستند که تیم و مشتریان شما را در کنار هم نگه می‌دارند. اگر می‌خواهید خود را از فعالیت‌های روزمره و تکراری جدا کنید ایجاد فرآیندهای کسب‌وکار مهم است تا بتوانید کارهای بیشتری را بدون مدیریت مستقیم بر آن‌ها، به تیم خود واگذار کنید. مزیت‌های فرآیندهای کسب و کار برای […]