پرش به محتوای اصلی
کار تیمی
کار تیمی و هم‌افزایی دیجیتال

در دنیای پیچیده و سریع امروز، امور مالی سازمان‌های اجرایی دولتی نقشی حیاتی در پیشبرد اهداف و مأموریت‌های سازمانی ایفا می‌کنند. این بخش، که از واحد‌های مختلفی همچون واحد اعتبارات، دفترداری، رسیدگی، دریافت و پرداخت، اموال و درآمد تشکیل شده است، می‌تواند به عنوان موتوری محرک برای تحقق بخشیدن به اهداف مالی و اقتصادی سازمان […]