پرش به محتوای اصلی
رونمایی از نرم‌افزار حقوق و دستمزد

رونمایی از نرم‌افزار حقوق و دستمزد

نرم‌افزار حقوق و دستمزد دیدگاه با محاسبه حقوق و مزایای پرسنل و نیز تولید اسناد مربوط به پرداخت‌ها ، ارتباط مکانیزه نرم‌افزار حقوق و دستمزد با سایر نرم‌افزارهای دیدگاه موجب می‌شود اطلاعات حکمی کارکنان بطور اتوماتیک از سیستم پرسنلی دریافت شود و پس از محاسبه کارکرد با توجه به اطلاعات تردد ثبت شده در نرم افزار حضور […]