پرش به محتوای اصلی

رونمایی از نرم‌افزار آموزش

این نرم‌افزار امکان پیاده‌سازی مراحل مختلف فرایند‌ آموزش کارکنان شامل نیازسنجی، اجرا، ارزیابی و سنجش اثربخشی و نیز گزارش‌گیری از کلیه عملکرد‌های آموزشی در سازمان را فراهم می‌کند. با استفاده از «نرم‌افزار آموزش» راهکارهایی برای برگزاری دوره‌های آموزشی در قالب کلاس‌های آموزشی، ثبت نتایج وگواهینامه‌های صادره، به سهولت قابل انجام است.

رونمایی از نرم‌افزار تشکیلات

نرم‌افزار نظام پیشنهادات امکان جذب ایده‌ها و بهره‌گیری مناسب از توان علمی، فنی و تخصصی کارکنان فراهم می‌کند. نظام پیشنهادات یکی از مناسب‌ترین روش‌های افرایش بهره‌وری در سازمان‌های مختلف است که فرایند همکاری فکری و عملی کلیه کارکنان یک سازمان با سطوح مختلف مدیریتی را امکان‌پذیر می‌سازد. «نرم‌افزار نظام پیشنهادات امکان جذب ایده‌ها و بررسی پیشنهادها […]

اولین گردهمایی سالیانه چارگون

نخستین گردهمایی سالیانه چارگون در سال 1389 با حضور جمعی از نمایندگان سازمان‌های مشتری برگزار شد. نخستین گردهمایی سالیانه چارگون که با حضور نمایندگان سازمان‌های مشتری نخستین تجربه خانواده چارگون در ایجاد فضای گفت‌وگوی متقابل و رو در روی مشتریان و کارکنان شرکت بود که نتایج موفق آن منجر به برگزاری سالیانه این گردهمایی شد.