نرم افزار حسابداری تعهدی

این نرم‌افزار منطبق بر آخرین تغییرات وزارت دارایی طراحی شده است و همه گزارشات را مطابق استانداردهای حسابداری تعهدی و پروتکل‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه می‌کند. پیاده‌سازی نرم‌افزار حسابداری مالی دیدگاه به نحوی انجام شده که تغییرات دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های تعهدی ابلاغی آینده از طرف وزارت دارایی نیز، بدون نیاز به برنامه‌نویسی و در کمترین زمان ممکن به سادگی توسط مدیر سیستم و در داخل سازمان قابل اعمال در نرم‌افزار است.

Collaboration platform

امکانات شاخص نرم افزار حسابداری تعهدی

  • ثبت سند اتوماتیک منطبق بر دستورالعمل‌های حسابداری تعهدی دارایی
  • امکان نگهداری ساختار کدینگ حسابداری براساس سال‌های مختلف
  • اخذ صورت مغایرت بانکی به صورت اتوماتیک
  • گزارشات عملکرد (تفریغ بودجه) و صورت مقایسه بودجه و عملکرد
  • صورت‌های مالی (صورت وضعیت مالی و صورت تغییرات در وضعیت مالی)
  • امکان ارائه گزارشات سنا و سناما
  • امکان ارائه گزارشات بدهی مطالبات
  • پوشش دهی و مدیریت بهینه دوره متمم

امکانات نرم‌افزار حسابداری تعهدی

مزایای سیستم حسابداری دولتی (حسابداری تعهدی)


امکان دریافت سند اتوماتیک از سیستم‌های اعتبارات، حقوق و دستمزد و اموال و انبار، از مزایای سیستم حسابداری مالی چارگون است. این نرم‌افزار با صدور سند اتوماتیک حسابداری باعث تسریع و بالا رفتن دقت سازمان در ثبت اسناد حقوق دستمزد ، اموال ، انبار و اعتبارات می‌شود و صرفه‌جویی در زمان و کاهش خطا در ثبت و مدیریت اسناد مالی را به ارمغان می‌آورد.
مزیت دیگر سیستم حسابداری تعهدی مجموعه دیدگاه، پویا بودن سیستم به معنی حذف وابستگی سازمان به شرکت ارائه دهنده نرم‌افزار در زمینه اعمال تغییرات پروتکل تعهدی است به نحوی که گزارشات سنا و سناما و ارائه گزارشات قانونی مطابق با آیین‌نامه‌های وزارت دارایی قابل بروررسانی است.


امکانات نرم‌افزار خدمات حسابداری تجمیعی

خدمات حسابداری تجمیعی دیدگاه در آب و فاضلاب خوزستان

شرکت آبفای خوزستان با دارا بودن بیش از 30 مرکز مالی مستقل، از گستردگی و پیچیدگی قابل توجهی برخوردار است. پیاده‌سازی راهکار مالی دیدگاه در شرکت آب و فاضلاب خوزستان و استفاده از سرویس حسابداری تجمیعی، قابلیت تهیه گزارشات متنوع، نظیر تراز تجمیعی را به صورت لحظه‌ای و براساس رخدادهای مالی تمامی واحدهای زیرمجموعه فراهم نموده است. یکی از دستاوردهای دیگر این شرکت صرفه‌جویی قابل توجه در هزینه‌های ماموریت کارکنان به منظور جمع‌آوری دستی اطلاعات بوده‌است.

همکاران واحد فروش در جلسات اختصاصی در سازمان مشتری،
جلسه دموی نرم‌افزارهای مختلف مجموعه دیدگاه را برگزار می‌کنند.

درخواست دمو

اطلاعات بیشتر درباره این نرم‌افزار در کاتالوگ محصولات چارگون قابل دسترس است