پرش به محتوای اصلی
نرم افزار مدیریت فرایندها دیدگاه در بیمه البرز

بیمه البرز

بیمه البرز پس از راه‌اندازی موفق سیستم اتوماسیون اداری دیدگاه، نرم‌افزار BPMS را برای مکانیزه کردن فرآیندهای حوزه سرمایه انسانی، خرید و تدارکات و ارائه خدمات بخش فناوری اطلاعات بکار گرفته است.