پرش به محتوای اصلی
تجزیه و تحلیل داده‌ها
اهمیت تجزیه و تحلیل داده‌های کسب‌وکار

با توجه به اهمیت تجزیه و تحلیل داده‌های کسب‌وکار در برنامه‌ریزی استراتژیک سازمان‌ها، کارفرمایان کارکنان بیشتری با دانش مبتنی بر داده استخدام می‌کنند. شایستگی در تجزیه و تحلیل داده‌ها در حال حاضر جزء اصلی هر سازمانی است. کارفرمایان به تجزیه و تحلیل داده‌ها در تصمیم‌گیری، رشد تجارت الکترونیکی و افزایش استفاده از کانال‌های ارتباطی از […]