پرش به محتوای اصلی
فرآیند صورت برداری‌ توسط اپ موبایل جمعدار دیدگاه
تسهیل فرآیند اموال‌گردانی با اپ موبایل جمع‌دار

کنترل و حفاظت از اموال برای سازمان‌ها اهمیت زیادی دارد و تسهیل فرآیند اموال‌گردانی با اپ موبایل جمع‌دار از این جهت اهمیت دارد که مدیران مالی و لجستیک سازمان‌ها به دنبال پاسخ به سوال چطور مدیریت فرآیند اموال‌گردانی را بهینه‌تر انجام دهیم؟ به دنبال ابزارها و فناوری‌‌های جدید هستند.