پرش به محتوای اصلی
مستندات فرآیند
۶ دلیل مهم بودن مستندات فرآیند برای سازمان شما

اگر فرآیندهای سازمان شما با ناکارآمدی دست و پنجه نرم می‌کند، این کشمکش‌ها تا حدی دلیل مهم بودن اسناد را نشان می‌دهد. خواه کارکنان عملیاتی اصلی خود را از دست داده باشید یا روند گزارش‌گیری شما بی‌نظم شده باشد، داشتن اسناد و مدارک خوب می‌تواند به رفع برخی از مشکلات پیش روی شما کمک کند. […]