پرش به محتوای اصلی
توانمندسازی منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی چابک، تمام آنچه برای شروع به آن نیاز دارید

مفهوم “HR چابک” در حوزه مدیریت منابع انسانی (HRM) در حال افزایش است. مدیریت منابع انسانی چابک، استفاده از اصول و تکنیک‌های چابک برای توانمندسازی مدیران منابع انسانی برای پاسخگویی بهتر به نیازهای در حال تغییر سازمانشان است. مزیت اصلی مدیریت منابع انسانی، سرعت و انعطاف بیشتر در رسیدگی به چالش‌های افراد، فرآیند و فناوری […]