صنایع-غذایی-شیرین-عسل

تولید نرم‌افزار پایشگر از سوی چارگون بسیار خلاقانه است

منتشر شده در: ۲۴ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۴:۱۳

کارشناس پشتیبانی گروه صنایع غذایی شیرین عسل، نرم‌افزار پایشگر را ابزاری مفید و کاربردی برای اعمال مدیریت پیشگیرانه در شرکت‌ها و سازمان‌ها معرفی کرد. مهندس فرزانه جوکار در گفت‌وگو با روابط عمومی چارگون با اشاره به گذشت حدود یکسال از راه‌اندازی نرم‌افزار پایشگر در گروه صنایع غذایی شیرین عسل تاکید کرد: اطلاعات ارائه شده از طرف پایشگر اعم از یادآوری‌های …
ادامه مطلب

پایشگر کارکرد موثری در امنیت سیستم‌ها دارد

کارشناس پشتیبانی صنایع شیرین عسل: پایشگر کارکرد موثری در امنیت سیستم‌ها دارد

منتشر شده در: ۱۲ مهر ۱۳۹۴ - ۱۵:۱۲

کارشناس پشتیبانی گروه صنایع غذایی شیرین عسل، نرم‌افزار پایشگر را ابتکاری نوین و کمک‌کننده از سوی چارگون دانست و گفت: این نرم‌افزار با قابلیت یادآوری و هشدار، کارکرد موثری در نگهداری سیستم‌ها و امنیت آنها دارد. مهندس فرزانه جوکار در گفت‌وگو با روابط عمومی چارگون تاکید کرد: حدود 500 کاربر در گروه صنایع غذایی شیرین عسل از مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه …
ادامه مطلب