پرش به محتوای اصلی
صنایع-غذایی-شیرین-عسل
تولید نرم‌افزار پایشگر از سوی چارگون بسیار خلاقانه است

کارشناس پشتیبانی گروه صنایع غذایی شیرین عسل، نرم‌افزار پایشگر را ابزاری مفید و کاربردی برای اعمال مدیریت پیشگیرانه در شرکت‌ها و سازمان‌ها معرفی کرد. مهندس فرزانه جوکار در گفت‌وگو با روابط عمومی چارگون با اشاره به گذشت حدود یکسال از راه‌اندازی نرم‌افزار پایشگر در گروه صنایع غذایی شیرین عسل تاکید کرد: اطلاعات ارائه شده از […]

پایشگر کارکرد موثری در امنیت سیستم‌ها دارد
کارشناس پشتیبانی صنایع شیرین عسل: پایشگر کارکرد موثری در امنیت سیستم‌ها دارد

کارشناس پشتیبانی گروه صنایع غذایی شیرین عسل، نرم‌افزار پایشگر را ابتکاری نوین و کمک‌کننده از سوی چارگون دانست و گفت: این نرم‌افزار با قابلیت یادآوری و هشدار، کارکرد موثری در نگهداری سیستم‌ها و امنیت آنها دارد. مهندس فرزانه جوکار در گفت‌وگو با روابط عمومی چارگون تاکید کرد: حدود 500 کاربر در گروه صنایع غذایی شیرین […]