پرش به محتوای اصلی
مزایای اصلی مدیریت فرآیند کسب و کار
مزایای اصلی مدلسازی فرآیند کسب و کار

در سال‌های اخیر پیچیدگی کسب‌وکار به‌طور چشمگیری رشد کرده است. سازمان‌ها محصولات جدیدی را به بازار می‌آورند، به مناطق دوردست ارسال می‌کنند و با سرعتی سریع به توسعه منابع انسانی می‌پردازند. رهبران کسب‌وکار هوشمند با روی آوردن به استاد بزرگ بهره‌وری یعنی مدیریت فرآیند کسب‌وکار (BPM)، کنترل پیچیدگی روزافزون فرآیندهای داخلی را به دست می‌آورند. […]