پرش به محتوای اصلی
مدیرعامل شرکت چارگون از سی و نهمین اجلاس مدیران نظام اداری کشور می‌گوید
مدیرعامل شرکت چارگون از سی و نهمین اجلاس مدیران نظام اداری کشور می‌گوید

تحقق اهداف چارگون در فضای کسب و کار کشور فرزاد رحمانی– مدیرعامل شرکت چارگون گفت: گزارش سی و نهمین اجلاس مدیران نظام اداری کشور، تاییدی بر تحقق چشم‌انداز و اهداف چارگون در تاثیرگذاری بر فضای کسب و کار جامعه و سازمان‌های مشتری‌اش است. به گزارش روابط عمومی چارگون، دوازدهم اسفندماه 93 سی و نهمین اجلاس […]