پرش به محتوای اصلی

 اجرای طرح سلامت کارکنان شرکت چارگون

 اجرای طرح سلامت کارکنان شرکت چارگون

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

مطالب مرتبط

برگزاری نخستین دوره جام فوتسال چارگون

برگزاری نخستین دوره جام فوتسال چارگون

نخستین همایش منطقه‌ای چارگون در دانشگاه شیراز برگزار شد

نخستین همایش منطقه‌ای چارگون در دانشگاه شیراز برگزار شد

برگزاری سومین دوره کلاس‌های آموزشی سال 95 مرکز مشاوره و آموزش چارگون
برگزاری سومین دوره کلاس‌های آموزشی سال 95 مرکز مشاوره و آموزش چارگون

برگزاری سومین دوره کلاس‌های آموزشی سال 95 مرکز مشاوره و آموزش چارگون

معرفی مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه در نمایشگاه الکامپ زنجان
معرفی مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه در نمایشگاه الکامپ زنجان

معرفی مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه در نمایشگاه الکامپ زنجان

دومین همایش منطقه‌ای چارگون
برگزاری دومین همایش منطقه‌ای با حضور نمایندگان استان‌های شرقی کشور در مشهد

برگزاری دومین همایش منطقه‌ای با حضور نمایندگان استان‌های شرقی کشور در مشهد

برگزاری چهارمین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون در سال ۹۵
برگزاری چهارمین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون در سال ۹۵

برگزاری چهارمین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون در سال ۹۵

همایش جبران خدمات
برگزاری همایش جبران خدمات از استراتژی تا اجرا و تشریح چگونگی همراهی چارگون در تدوین و اجرای استراتژی جبران خدمات در سازمان‌های مشتری

برگزاری همایش جبران خدمات از استراتژی تا اجرا و تشریح چگونگی همراهی چارگون در تدوین و اجرای استراتژی جبران خدمات ... ادامه مطلب »

جشن کودکان
پنجمین جشن کودکان در چارگون

پنجمین جشن کودکان در چارگون

اجرای برنامه توسعه آکادمی رهبری با حضور مدیران
اجرای برنامه توسعه آکادمی رهبری با حضور مدیران

اجرای برنامه توسعه آکادمی رهبری با حضور مدیران

جستجوی مطالب بیشتر