اخذ گواهی تایید و ثبت نرم‌افزار از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

اشتراک گذاری :