برگزاری سومین دوره کلاس‌های آموزشی سال 95 مرکز مشاوره و آموزش چارگون

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

اشتراک گذاری :