حضور چارگون و تشریح تجربیاتش از بکارگیری تکنولوژی ری‌اکت در نخستین همایش ملی REACT

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

اشتراک گذاری :