پرش به محتوای اصلی

دریافت تاییده نرم‌افزارهای انبار و اموال از اداره کل اموال دولتی

دریافت تاییده نرم‌افزارهای انبار و اموال از اداره کل اموال دولتی

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

مطالب مرتبط

اخذ گواهی تایید و ثبت نرم‌افزار از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور
اخذ گواهی تایید و ثبت نرم‌افزار از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور

اخذ گواهی تایید و ثبت نرم‌افزار از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور

دومین گردهمایی سالیانه چارگون

دومین گردهمایی سالیانه چارگون

عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران
عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

تشکیل دپارتمان روابط عمومی
تشکیل دپارتمان روابط عمومی

تشکیل دپارتمان روابط عمومی

دریافت تاییده نرم‌افزارهای انبار و اموال از اداره کل اموال دولتی
دریافت تاییده نرم‌افزارهای انبار و اموال از اداره کل اموال دولتی

دریافت تاییده نرم‌افزارهای انبار و اموال از اداره کل اموال دولتی

راه‌اندازی طرح طبقه‌بندی مشاغل در سطح شرکت
راه‌اندازی طرح طبقه‌بندی مشاغل در سطح شرکت

راه‌اندازی طرح طبقه‌بندی مشاغل در سطح شرکت

کسب رتبه 1 از شورای عالی انفورماتیک
کسب رتبه 1 از شورای عالی انفورماتیک

کسب رتبه 1 از شورای عالی انفورماتیک

جستجوی مطالب بیشتر