برگزاری دومین همایش منطقه‌ای با حضور نمایندگان استان‌های شرقی کشور در مشهد

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

اشتراک گذاری :