راه‌اندازی طرح طبقه‌بندی مشاغل در سطح شرکت

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

اشتراک گذاری :