آغاز تولید نرم‌ افزارهای حوزه اتوماسیون اداری با طراحی و تولید نرم ‌افزار مکاتبات در دستور کار چارگون قرار گرفت.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

اشتراک گذاری :