تولید نرم‌افزارهای مالی بودجه و اعتبارات، نخستین تجربه چارگون در تولید نرم‌افزارهای سازمانی بود.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

اشتراک گذاری :