پرش به محتوای اصلی

آغاز تولید نرم‌افزارهای حوزه منابع انسانی

آغاز تولید نرم‌افزارهای حوزه منابع انسانی

تولید نرم‌افزارهای حوزه منابع انسانی سال 1379 در چارگون آغاز شد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

مطالب مرتبط

آغاز تولید نرم‌افزارهای حوزه منابع انسانی
آغاز تولید نرم‌افزارهای حوزه منابع انسانی

تولید نرم‌افزارهای حوزه منابع انسانی سال 1379 در چارگون آغاز شد.

جستجوی مطالب بیشتر