تولید نرم‌افزارهای حوزه منابع انسانی سال 1379 در چارگون آغاز شد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

اشتراک گذاری :