برگزاری همایش‌کاربردپذیری از سوی چارگون به عنوان‌نماینده UXPA، اعطا اولین جایزه‌کاربردپذیری در ایران

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

اشتراک گذاری :