نرم‌افزار های دیدگاه چارگون در حوزه اتوماسیون اداری، تاییدیه امنیت (افتا) را کسب کرد. این گواهینامه پس از انجام فرآیند ارزیابی امنیتی و تست محصولات نرم‌افزاری از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران به شرکت چارگون اعطا شده است.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

اشتراک گذاری :