پرش به محتوای اصلی

تشکیل دپارتمان منابع‌انسانی

تشکیل دپارتمان منابع انسانی

توسعه نرم‌افزارهای متنوع مدیرت منابع انسانی دیدگاه، تشکیل واحد مجزای منابع انسانی در چارگون را به همراه داشت.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

مطالب مرتبط

تاسیس دپارتمان مدیریت امور مشتریان

دپارتمان مدیریت امور مشتریان در شرکت چارگون با اهداف سازماندهی امور سازمان‌های مشتری و تعامل مستقیم با آن‌ها ایجاد شد.

تشکیل دپارتمان منابع انسانی
تشکیل دپارتمان منابع‌انسانی

توسعه نرم‌افزارهای متنوع مدیرت منابع انسانی دیدگاه، تشکیل واحد مجزای منابع انسانی در چارگون را به همراه داشت.

رونمایی از نرم افزار انبار
رونمایی از نرم‌افزار انبار

نرم‌افزار انبار و حسابداری انبار دیدگاه، به عنوان حلقه مرکزی حوزه لجستیک دیدگاه، سال 86 رونمایی شد.

جستجوی مطالب بیشتر