توسعه نرم‌افزارهای متنوع مدیرت منابع انسانی دیدگاه، تشکیل واحد مجزای منابع انسانی در چارگون را به همراه داشت.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

اشتراک گذاری :