چارگون تاییدیه نظام نوین اموال دولتی نرم‌ افزار های انبار و اموال دیدگاه را از اداره کل اموال دولتی دریافت کرد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

اشتراک گذاری :