اولین نسخه عملیاتی شده «دیدگاه همراه» در سومین گردهمایی سالانه شرکت چارگون رونمایی شد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

اشتراک گذاری :