نرم‌افزارهای دیدگاه به ویژه در حوزه اتوماسیون اداری تحت وب از جنبه‌های مختلف شامل امنیت، انطباق‌پذیری با استانداردهای ملی و بین‌المللی، استفاده‌پذیری، پایداری، قابلیت اطمینان، قابلیت نگهداری و انتقال پذیری، تاییدیه امنیت دریافت کردند.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

اشتراک گذاری :