نرم‌افزار نظام پیشنهادات امکان جذب ایده‌ها و بهره‌گیری مناسب از توان علمی، فنی و تخصصی کارکنان فراهم می‌کند.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

نظام پیشنهادات یکی از مناسب‌ترین روش‌های افرایش بهره‌وری در سازمان‌های مختلف است که فرایند همکاری فکری و عملی کلیه کارکنان یک سازمان با سطوح مختلف مدیریتی را امکان‌پذیر می‌سازد. «نرم‌افزار نظام پیشنهادات امکان جذب ایده‌ها و بررسی پیشنهادها و بهره‌گیری مناسب از ابتکارات، خلاقیت ها و توان علمی، فنی و تخصصی کارکنان را به شیوه‌ای منسجم و کارآمد فراهم نموده و سبب افزایش بهره‌وری سازمان در سطوح مختلف خواهد شد.

اشتراک گذاری :