نرم‌افزار فرم‌ها و فایل‌ها در حوزه اتوماسیون اداری برای پوشش برخی فرآیندهای مکاتبات اداری رونمایی شد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

اشتراک گذاری :