امروزه هوش تجاری یا تحلیل داده‌های موجود در نرم‌افزارهای سازمانی برای اتخاذ یک تصمیم کلان و مدیریتی، ‌رفته‌رفته جای خود را در فرآیندهای مدیریتی باز کرده است و به نیازی جدی در سازمان‌ها بدل شده است. چارگون تلاش می‌کند با ارائه محصولات و راهکارهای متناسب در حوزه  سیستم‌های جامع مدیریت منابع انسانی، برآورده کردن این نیاز را جزو اولویت‌های کاری خود قرار دهد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

اشتراک گذاری :