چارگون در پلتفرم دیدگاه همراه با ارائه محصول «جمع‌دار همراه» بر پایه ی اندروید، امکان جمع‌داری اموال سازمان‌ها و شناسایی و رفع مغایرت آن‌ها در بستر ارتباطی با نرم‌افزار اموال مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه را فراهم کرده است. این اپلیکیشن علاوه بر تسهیل روند انجام عملیات صورت‌برداری، امکانات وسیعی را در اختیار کاربران و امنای اموال سازمان‌ها قرار داده است.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

اشتراک گذاری :