آموزش نرم‌افزارهای حسابداری مالی و بودجه‌ریزی و اعتبارات مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و ادارات استانی آن، از سوی چارگون کلید خورد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

photo_2016-07-25_13-40-35

رییس استقرار نرم‌افزارهای مالی چارگون با اعلام این خبر به روابط عمومی چارگون گفت: از ابتدای مرداد ماه، آموزش نرم‌افزارهای حسابداری مالی و بودجه‌ریزی و اعتبارات به اولین گروه از کارشناسان مالی ستادی و ادارات کل استانی در محل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل کشور، آغاز شده است.
به گفته وی، این کارشناسان را نمایندگانی از 8 استان تهران، قم، قزوین، البرز، سمنان، مرکزی، خوزستان و همدان تشکیل می‌دهند که مسئولیت آموزش اولین گروه را علی شاطری و محمد امین مالکی از همکاران واحد استقرار مالی چارگون برعهده دارند.
عنوانی خاطرنشان کرد: تمامی ادارات کل استانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل کشور به 4 گروه 8 استانی تقسیم شده‌اند که هرهفته، آموزش نرم‌افزارهای مالی توسط کارشناسان چارگون به آنها ارائه خواهد شد.

اشتراک گذاری :