نرم‌افزار ارزیابی عملکرد دیدگاه به عنوان اولین سیستم از مجموعه نرم‌افزارهای راهکار منابع انسانی دیدگاه در اداره کل تامین اجتماعی استان خراسان رضوی رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی چارگون، سیستم ارزیابی عملکرد دیدگاه در همایشی 2 روزه با مضوع دستاوردها و جایگاه ارزیابی عملکرد در منابع انسانی با حضور جمعی از نمایندگان تیم راهبردی سازمان تامین اجتماعی، نمایندگان شعب بیمه‌ای و درمانی استان خراسان رضوی اجرایی شد.

در این همایش ضمن ارائه آموزش‌های لازم درباره پیاده‌سازی نرم‌افزار ارزیابی عملکرد دیدگاه و چگونگی کارکرد‌های آن توسط نمایندگان چارگون درباره پیاده‌سازی سایر نرم‌افزارهای راهکار منابع انسانی در این مجموعه نیز بحث و تبادل نظر شد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

بنابراین گزارش، سازمان تامین اجتماعی با خرید مجموعه‌ای از نرم‌افزارهای راهکار منابع انسانی دیدگاه همکاری بزرگی با چارگون رقم زده است که طی آن ۷۰ هزار پرسنل این سازمان به جمع کاربران دیدگاه خواهند پیوست.

مدیران سازمان تامین اجتماعی برای نهاد مرکزی و ادارات کل استانی خود، نرم‌افزارهای ارزیابی عملکرد، استخدام، اعزام و پایان خدمت، پرسنلی، تشکیلات سازمانی، توسعه و آزمون، حضور و غیاب و حقوق و دستمزد را از مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه خریداری کرده‌اند که برخی از این نرم‌افزارها مختص این سازمان تولید شده‌اند.

 

اشتراک گذاری :