کارگاه آموزشی کاربری نرم‌افزار مکاتبات از «مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه» در شرکت مدیریت سرمایه کیان توسط محمد بوداغی، کارشناس استقرار اتوماسیون اداری چارگون برگزار شد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

3333

به گزارش روابط عمومی چارگون، شرکت مدیریت سرمایه کیان با خرید نرم‌افزار مکاتبات حوزه اتوماسیون اداری، دیدگاه همراه و سرویس‌ ارسال و دریافت فکس در تلاش است تا به کمک این ابزار، ساختار گردش مکاتبات خود را متحول کند.
محمد بوداغی، کارشناس استقرار اتوماسیون اداری چارگون درباره برگزاری کارگاه آموزشی مکاتبات دیدگاه ۵ در این شرکت گفت: ۴۰ کاربر سیستم و ۵ کاربر دیدگاه همراه در شرکت مدیریت سرمایه کیان از خدمات مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه بهره می‌برند.
به گفته وی، بررسی روال سازی اتوماسیون اداری، بررسی اطلاعات ورودی و رفع اشکال از رابطین سیستم‌ها از جمله محورهای برگزاری این کارگاه آموزشی بود که با حضور کارشناسان و مدیران میانی این شرکت برگزار شد.

اشتراک گذاری :