نرم‌ افزار ارزیابی عملکرد دیدگاه برای ارزشیابی 21 هزار نفر پرسنل دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور توسط شاهین عاضدی- کارشناس استقرار منابع انسانی برگزار شد تا راهبران سیستم‌ها را با چگونگی عملکرد این نرم‌افزار و روش‌های متنوع آن آشنا شوند.

نرم‌ افزار ارزیابی عملکرد دیدگاه امکان پیاده‌سازی انواع مدل‌های ارزیابی از جمله مدل سلسله مراتبی و ارزیابی 360 درجه را برای سازمان‌های متوسط و بزرگ داراست. پشتیبانی از فرایند ثبت اهداف، اعتراض به نتایج ارزیابی، درج وقایع عملکردی در دوره ارزیابی و ثبت نقاط قوت و قابل بهبود کارکنان پس از فرایند ارزیابی از دیگر مزیت‌های سیستم مدیریت عملکرد دیدگاه است. علاوه بر نرم‌افزار مکاتبات دیدگاه، نرم‌افزارهای پرسنلی، ‌تشکیلات سازمانی، حقوق و دستمزد و حضور و غیاب ، آموزش، BPMS و اپلیکیشن مکاتبات دیدگاه همراه در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی جندی شاپور نصب و راه‌اندازی شده‌‌اند. در حال حاضر در این دانشگاه 13050 کاربر دیدگاه  وجود دارند که 3060 نفر از آنها را  کاربران اتوماسیون اداری دیدگاه تشکیل می‌دهند.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

نرم‌ افزار ارزیابی عملکرد دیدگاه
سیستم ارزیابی عملکرد دیدگاه به مدیریت این سازمان امکان سنجش عوامل کارکردی و عملکرد پرسنل را  ارائه می‌کند. این نرم‌افزار در یکپارچگی با سایر نرم‌افزارهای دیدگاه و ساختار داینامیک خود انواع متدهای سنجش عملکرد کارکنان را پوشش می‌دهد.
ابزار طراحی فرم (Form Designer) و نیز موتور طراحی گردش کار (Workflow Engine) دو قابلیت مهم نرم‌افزارهای دیدگاه هستند که در نرم‌ افزار ارزیابی عملکرد دیدگاه مزیت‌های ویژه‌ای ایجاد می‌کنند.
نرم‌افزار ارزیابی عملکرد دیدگاه امکان طراحی فرم‌های متنوع برای گروه‌های مختلف از کارکنان سازمان را داراست. گردش فرم‌های ارزیابی عملکرد در سازمان به همراه امکان طراحی و تحلیل پاسخ‌نامه‌ها مطابق سبک‌های متنوع  وجود دارد.
ویژگی دیگر این سیستم را می‌توان امکان پیاده‌سازی چندین روش ارزیابی بر اساس ماهیت دپارتمان‌ها در طول یک دوره کامل، دانست. نتایج این ارزیابی‌ها به عنوان فاکتور موثر در محاسبه حقوق و مزایا قابل ارسال به نرم‌افزار حقوق و دستمزد دیدگاه‌ست. تهیه و گردش تایید پیش‌نویس دستورالعمل ارزیابی، تعریف دوره‌های ارزیابی و الگوهای پاسخ‌دهی را می‌توان از قابلیت‌های این نرم‌افزار برشمرد. تعیین امتیازات ، مراحل ارزیابی و تعریف بسته‌های سوالات با ضریب اهمیت متفاوتاز دیگر کاردهای این سیستم است.

اشتراک گذاری :