رییس واحد استقرار مالی چارگون از آغاز آموزش کاربران وزارت راه و شهرسازی برای آشنایی با سامانه یکپارچه حسابداری تعهدی و سایر نرم‌افزارهای مالی دیدگاه خبرداد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.


مسعود عنوانی- رییس واحد استقرار راهکار مالی به روابط عمومی چارگون گفت: وزارت راه و شهرسازی نرم‌افزارهای حوزه مالی دیدگاه شامل سیستم‌های حسابداری مالی، قراردادها، ‌بودجه و اعتبارات، سرویس حسابداری تجمیعی را برای نصب و استقرار در کلیه ادارات زیر مجموعه خود خریداری کرده‌است.
وی ادامه داد: این پروژه برای چارگون اهمیت بسیاری دارد؛ چراکه متعهد شده‌ایم تا بر اساس اطلاعات ثبت شده در کل کشور، گزارش‌های تجمیعی متنوعی را به حوزه ریاست و معاونین و مدیران تصمیم‌ساز وزارت راه و شهرسازی‌ ارائه کنیم؛ ضمن‌اینکه این پروژه می‌تواند برای سایر پروژه‌های نرم‌افزاری کلان کشور به الگویی ملی تبدل شود.
عنوانی با اشاره به تلاش کلیه اعضای راهکار مالی چارگون از واحد تولید تا استقرار و پشتیبانی برای کسب نتیجه مطلوب در این پروژه تاکیدکرد: بومی‌سازی و استقرار نرم‌افزارهای مالی دیدگاه در ستاد و مراکز استانی وزارت راه و شهرسازی بر اساس یک برنامه‌ریزی مدون، پایان یافته و برگزاری کلاس‌های آموزشی آن از 6 آبان‌ تا 23 آذرماه در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته وی،‌ در حال حاضر آموزش نرم‌افزارهای بودجه ‌ریزی و اعتبارات و حسابداری و قراردادها برای کاربران 12 استان کشور آغاز شده است و به تناوب برای کاربران سایر استان‌ها نیز برگزار خواهد شد.
رییس واحد استقرار مالی چارگون خاطرنشان کرد: ایجاد یکپارچگی و شفاف‌سازی عملکرد مالی مطابق با ضوابط نظام مالی تعهدی در مجموعه وزارتخانه و ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها از مهمترین اهداف عملیاتی کردن این نرم‌افزارها در ساختار این وزارتخانه به شمار می‌رود.

اشتراک گذاری :