هشتمین دوره آموزش نرم‌ افزارهای دیدگاه به کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و خصوصی در دیماه ۹۸ برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی چارگون، این دوره آموزشی از بیست و یکم دیماه با هدف آموزش چگونگی بهره‌برداری مطلوب و کیفی از مجموعه نرم‌ افزارهای دیدگاه تدارک دیده شده است.
آموزش نرم‌ افزارهای دیدگاه در حوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، مدیریت منابع انسانی، لجستیک و انبارداری، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار و به کلیه حاضران در این کلاس‌ها گواهینامه پایان دوره، ارائه خواهد شد.
بنابر این گزارش، مرکز مشاوره و آموزش چارگون به عنوان مجری برگزاری این دوره‌های آموزشی تلاش می‌کند تا با ارائه خدمات آموزشی متفاوت به کاربران، ضمن ارتقای سطح رضایت‌مندی مشتریان به پویایی و بهر‌ه‌وری بیشتر سازمانی آنها کمک کند.
از اهداف آموزش نرم‌ افزارهای دیدگاه می‌توان به ارتقای سطح کمی و کیفی بهره‌برداری سازمان‌های مشتری و آشنایی ایشان با قابلیت‌های بهبود یافته نرم‌افزارهای دیدگاه، اشاره کرد.
کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی بهره‌بردار دیدگاه از جمله شرکت‌کنندگان این دوره‌ها هستند.
گفتنی است؛ تمامی دوره‌های واحد آموزش شرکت چارگون از این پس در محل موسسه فراتر از دانش واقع در خیابان کارگر شمالی، بالاتر از چهار راه فاطمی، کوچه دیدگاه، پلاک ۲۶، طبقه ۳، برگزار می‌شوند.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه

توضیحاتزمانتاریخموضوعحوزه
راهبر۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰۱۳۹۸/۱۰/۲۱آموزش مرکز مدیریت اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
کارشناسانآموزش مدیریت اموال و رفع اشکال لجستیک
کارشناسان۱۶:۰۰ الی ۱۳:۰۰آموزش کارشناسان اتوماسیون اداری (دیدگاه 4)اتوماسیون اداری
راهبر۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۸/۱۰/۲۲آموزش دسترسی‌های کارمندی و کاربری اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری

کارشناسان

 

دوره آموزشی کاربری نرم افزار پرسنلیمنابع انسانی
۱۶:۰۰ الی ۱۳:۰۰آموزش کارشناسان اتوماسیون  اداری (دیدگاه 4)اتوماسیون اداری
راهبر۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۸/۱۰/۲۳تنظیمات عمومی اتوماسیون اداری

اتوماسیون اداری

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

منابع انسانی

اتوماسیون اداری

کارشناسان۱۶:۰۰ الی ۱۳:۰۰
دوره آموزشی مقدماتی حضور و غیاب
آموزش مسئولین ثبت (دیدگاه5)
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۸/۱۰/۲۴آموزش کارشناسان اتوماسیون داری(دیدگاه5)اتوماسیون اداری
۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰نحوه بررسی و رفع خطاهای کنترل  هوشمند سنامامالی
راهبر۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰۱۳۹۸/۱۰/۲۵نحوه بررسی و رفع خطاهای کنترل  هوشمند سنامامالی
کارشناساندلایل عدم مشاهده پیشخوان/چینش تقویم کاری و تقویم شیفتی/تنظیمات عمومی(پیشرفته حضور و غیاب)فرآیند بوکمارک گذاری و ایجاد نسخه چاپی حکم(پیشرفته پرسنلی)منابع انسانی
کارشناسان۱۶:۰۰ الی ۱۳:۰۰آموزش کاربردی نرم‌افزار حقوق و دستمزدمنابع انسانی
راهبر۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰۱۳۹۸/۱۰/۲۹دلایل عدم مشاهده پیشخوان/چینش تقویم کاری و تقویم شیفتی/تنظیمات عمومی(پیشرفته حضور و غیاب)منابع انسانی
آموزش امکانات جدید  انبار و حسابداری انبار و خرید و تدارکات  و رفع اشکاللجستیک
کارشناسان۱۶:۰۰ الی ۱۳:۰۰
پیشخوان آموزشآموزش

 

راهبر

۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۸/۱۰/۳۰

آموزش مرکز مدیریت نسل 5

 

اتوماسیون اداری

دوره راهبری فنی سرور

 

نگهداری سرور
راهبر۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۸/۰۱/۱۱کارگاه محاسبه عیدی(پیشرفته حقوق و دستمزد)منابع انسانی
سپرده/جزییات پرداخت/ بدهی و مطالباتمالی
۱۶:۰۰ الی ۱۳:۰۰

 

اشتراک گذاری :