پروژه استقرار نرم‌افزاری دیدگاه در اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان سمنان با نصب و راه‌اندازی نرم‌افزارهای پرسنلی، حضور و غیاب، حقوق و دستمزد با موفقیت به پایان رسید. از جمله دلایل این اداره کل برای استفاده از سیستم اتوماسیون منابع انسانی می‌توان به عدم وجود یکی سیستم یکپارچه در سازمان اشاره کرد.

این سیستم در ستاد مرکزی و مراکز تحت پوشش در سراسر استان راه‌اندازی شده و از منافع ایجادشده در سازمان به واسطه راه‌اندازی نرم‌افزار یادشده می‌توان به دسترسی به کلیه احکام پرسنلی، مشاهد کارکرد حضور پرسنل و آرشیو مرخصی‌ها و ماموریت‌ها و موارد مرتبط دیگر به صورت متمرکز اشاره نمود. از دلایل انتخاب چارگون می‌توان رضایتمندی از خدمات ارائه شده شرکت چارگون در حوزه‌ی اتوماسیون اداری طی سالیان گذشته اشاره کرد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

اداره کل آموزش فنی ‌و حرفه‌ای استان سمنان در زمینه ارایه خدمات و محصولاتی مانند برگزاری دوره‌های اموزش فنی و حرفه‌ای در مراکز زیرمجموعه و همچنین مدیریت و نظارت بر عملکرد آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای استان اشاره کرد.

اطلاعات تکمیلی از طریق سایت به آدرس semnan-tvto.ir  در دسترس است.

اشتراک گذاری :