اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری در فهرست مشتریان چارگون قرار گرفت.

khoozestan

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

حمید‌ رضا ربطی، کارشناس فروش محصول در گفت و‌گو با روابط عمومی چارگون با اشاره به اهمیت انعطاف پذیری سیستم برای مدیران اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری خوزستان گفت: این اداره‌کل با خرید نرم‌افزار مکاتبات، سینک سرور،ECE و ایمیل مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه جهت یکپارچه‌سازی مراودات و مکاتبات سازمانی خود گامی بزرگ برداشته است .
وی اضافه کرد: دو سرویس ECE و سینک سرور به اداره‌کل میراث فرهنگی و گردشگری استان خوزستان این امکان را می‌دهند که علاوه بر ایجاد ارتباط استانی با سازمان مرکزی و ادارات کل میراث فرهنگی و گردشگری و سایر ارگان‌ها بتوانند ارتباطات ساختاری خود را نیز حفظ کنند.
کارشناس فروش محصول چارگون هدف از خرید سیستم اتوماسیون اداری شرکت از سوی اداره‌کل میراث فرهنگی و گردشگری استان خوزستان را کاهش استفاده از کاغذ، تسریع امور و پیگیری آنها به ساده‌ترین و سریع‌ترین راه ممکن اعلام کرد.
وب‌سایت اداره‌کل میراث فرهنگی و گردشگری استان خوزستان با آدرس https://miraskhz.ir/ در دسترس است.

اشتراک گذاری :