شرکت تعاونی کارکنان منطقه آزاد کیش با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری در فهرست مشتریان چارگون قرارگرفت.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

میلاد پاکنژاد، کارشناس فروش محصول به روابط عمومی چارگون گفت: شرکت تعاونی کارکنان منطقه آزاد کیش با توجه به پیشینه همکاری این سازمان از شرکت چارگون با خرید نرم‌افزارمکاتبات و سینک سرور به جمع مشتریان چارگون پیوسته است .
وی کاهش ارتباطات کاغذی، ایجاد ارتباطات پایدار و منسجم را از جمله نیازهای سازمانی شرکت تعاونی کارکنان منطقه آزاد کیش برشمرد.
گفتنی است، شرکت تعاونی کارکنان منطقه آزاد کیش شرکت تعاونی کارکنان سازمان منطقه آزاد کیش بر اساس اصل نهم و اصول 43 و 44 قانون اساسی درحیطه فعالیت گسترده ویژه کارکنان شاغل در سازمان منطقه آزاد کیش و شرکتهای وابسته و تامین انتفاع مادی ومعنوی اعضای خود تاسیس و آغاز به کار کرده است. هدف از تشکیل این شرکت ترویج و تحکیم مشارکت با همکاری و تعاون عمومی و تامین نیازهای مشترک اقتصادی یا اجتماعی و فرهنگی اعضا و کمک به تحقق عدالت اجتماعی عنوان شده است.
لازم به ذکر است سرکار خانم مهسا اشرفی، مدیریت پروژه استقرار در تعاونی کارکنان منطقه آزاد کیش را برعهده دارد.

اشتراک گذاری :