تیم فنی و استقرار شرکت چارگون در مهر و آبان امسال عملیات نصب و استقرار نرم‌افزارهای مختلف مجموعه‌ دیدگاه را در 31 سازما‌ن‌ مشتری به پایان رساند.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، استقرار نرم‌افزار مکاتبات 5 در شرکت سکاف و صنایع سیمان کیاسر، ‌راه‌اندازی نرم‌افزارهای پرسنلی، تشکیلات سازمانی، حضور و غیاب، آموزش و مدیریت فرآیندها در شرکت گلدیران، استقرارنرم‌افزار مکاتبات 5 و دیدگاه همراه در شرکت‌های صوفیا طب وعمران،‌ آب و خدمات کیش و همچنین دبیرخانه هیئت امنا سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های تابع از جمله پروژه‌های استقرار یافته‌اند.
در فهرست پروژه‌های پایان یافته راه‌اندازی نرم‌افزارهای انبار، اموال، خرید و تدارکات، وب سرویس ارتباط سیستم در پتروشیمی بندر امام، نصب نرم‌افزار قراردادها در جامعه‌الزهرا (س) و نرم‌افزار حسابداری مالی در پارک فناوری پردیس،‌ استقرار نرم‌افزار بیمه مکمل در شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا و عملیاتی کردن نرم‌افزار پرسنلی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان به چشم می ‌خورند.
در گزارش اختتامیه مهر و آبان‌ماه تیم فنی چارگون همچنین از نصب نرم‌افزارهای پرسنلی، حضور و غیاب، حقوق و دستمزد، حسابداری مالی، بودجه و اعتبارات در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه و نرم‌افزار مکاتبات 5، ایمیل و سرویس ECE در شرکت پخش آدوراطب ونصب نرم‌افزار انبار، اموال و دیدگاه همراه در شرکت خدمات بیمه‌ای پشتوانه آینده‌سازان، خبرداده شده است.
تیم فنی و استقرار چارگون همچنین در شرکت پخش عقاب استقرار نرم‌افزارهای مکاتبات، دیدگاه همراه، فکس و در شرکت فرامکان توسعه پایدار نصب نرم‌ازارهای مکاتبات، دیدگاه همراه، ایمیل، فکس، BPMS و در سازمان بین المللی همکاری اقتصادی اکو استقرار نرم‌افزارهای مکاتبات، ایمیل، فکس، BPMS را به پایان رساندند.
در شهرداری باغستان نرم‌افزارهای انبار، اموال، در شرکت پتروپارس قدرت نرم‌افزارهای مکاتبات 5، دیدگاه همراه، ایمیل، فکس و در شرکت مهندسی و پشتیبانی نیروگاهی البرز توربین نرم‌افزارهای مکاتبات، دیدگاه همراه، فکس، اموال، حسابداری مالی، خزانه داری، پرسنلی، حضور و غیاب، حقوق و دستمزد استقرار یافتند.
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی به نرم‌افزار پرسنلی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان به نرم‌افزار مکاتبات 5 و دانشگاه غیرانتفاعی عدالت به نرم‌افزار انبار مجهز شدند.
بنابراین گزارش، استقرار نرم‌افزارهای مکاتبات 5 و دیدگاه همراه شرکت صنعتی نوید زر شیمی، نصب نرم‌افزارهای مکاتبات، ECE، اموال و پرسنلی در اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان و راه‌اندازی نرم‌افزار حقوق و دستمزد در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان از دیگر پروژه‌های خاتمه‌یافته در مهر و آبان هستند.
نرم‌افزارهای مکاتبات 5، ایمیل، فکس، ECE، حضور و غیاب در صندوق توسعه فناوریهای نوین، نرم‌افزار حقوق و دستمزد در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، نرم‌افزارهای مکاتبات 5، دیدگاه همراه، ایمیل درشرکت برق و تأسیسات داریان و نرم‌افزارهای مکاتبات 5، دیدگاه همراه، BPMS 5 در شرکت صنایع تولیدات کاغذی خراسان (گلریز) نیز از دیگر پروژه‌های پایان یافته تیم فنی چارگون در این دو ماه هستند.
گفتنی است؛ مدیریت این پروژه‌ها در دوماه مهر و آبان را آقایان مسعود عنوانی، علی قاسم‌پور، مهدی راد، مصطفی حصامی، ابراهیم قلی‌پور و سرکار خانم‌ مهسا اشرفی برعهده داشتند.

اشتراک گذاری :