جامعه المصطفی العالمیه با لیسانس و ارائه خدمات نصب و عملیاتی‌سازی جمع‌دار همراه همکاری خود با شرکت چارگون را گسترده‌تر کرد.

به گزارش روابط عمومی چارگون ، جامعه المصطفی العالمیه از مشتریان قدیمی و استراتژیک چارگون است که از محصولات مختلف مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه در حوزه‌های اتوماسیون اداری، منابع انسانی و لجستیک استفاده می‌کند.
کاربران این نهاد علمی و پژوهشی عدر حال حاضر از نرم‌افزارهای مکانبات، تقویم جلسات،پرسنلی ،حقوق و دستمزد، حضور و غیاب، تشکیلات سازمانی و نرم‌افزارهای متنوع حوزه مالی دیدگاه، هم اکنون جمع‌دار همراه را خریداری کرده است.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

جمع‌دار دیدگاه همراه به عنوان ابزار مکمل نرم‌افزار اموال «دیدگاه» با هدف مدیریت و جمع‌آوری اطلاعات اموال، بر روی انواع موبایل و گجت‌ها تولید شده است که جمع‌داری اموال در یک سازمان با استفاده از این نرم‌افزار صورت می گیرد.
جمع‌داری اموال در این نرم‌افزار با ارائه جزئیات انجام شده و ورود اطلاعات آن در سیستم شفاف و مشخص است و تمامی فرآیند و تاثیر مغایرت‌ها در نرم‌افزار مدیریت اموال مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، ثبت می‌شود.

اشتراک گذاری :