ارائه جمع‌دار دیدگاه همراه به جامعه المصطفی العالمیه

جامعه المصطفی العالمیه با لیسانس و ارائه خدمات نصب و عملیاتی‌سازی جمع‌دار همراه همکاری خود با شرکت چارگون را گسترده‌تر کرد.

به گزارش روابط عمومی چارگون ، جامعه المصطفی العالمیه از مشتریان قدیمی و استراتژیک چارگون است که از محصولات مختلف مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه در حوزه‌های اتوماسیون اداری، منابع انسانی و لجستیک استفاده می‌کند.
کاربران این نهاد علمی و پژوهشی عدر حال حاضر از نرم‌افزارهای مکانبات، تقویم جلسات،پرسنلی ،حقوق و دستمزد، حضور و غیاب، تشکیلات سازمانی و نرم‌افزارهای متنوع حوزه مالی دیدگاه، هم اکنون جمع‌دار همراه را خریداری کرده است.

جمع‌دار دیدگاه همراه به عنوان ابزار مکمل نرم‌افزار اموال «دیدگاه» با هدف مدیریت و جمع‌آوری اطلاعات اموال، بر روی انواع موبایل و گجت‌ها تولید شده است که جمع‌داری اموال در یک سازمان با استفاده از این نرم‌افزار صورت می گیرد.
جمع‌داری اموال در این نرم‌افزار با ارائه جزئیات انجام شده و ورود اطلاعات آن در سیستم شفاف و مشخص است و تمامی فرآیند و تاثیر مغایرت‌ها در نرم‌افزار مدیریت اموال مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، ثبت می‌شود.

برچسب ها: , , , , ,