موسسه خانه کتاب ایران با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزار دیدگاه همراه همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

ندا حبیبی، کارشناس فروش محصول به روابط عمومی چارگون گفت: موسسه خانه کتاب ایران از مشتریان قدیمی چارگون است که کاربران آن تجربه استفاده از نرم‌افزارهای مختلف مجموعه دیدگاه را دارند.
به گفته وی، هم‌اکنون نرم‌افزارهای مکاتبات و جلسات از راهکار اتوماسیون اداری و نرم‌افزارهای پرسنلی و حضور و غیاب از راهکار منابع انسانی و سرویس‌ ارسال و دریافت فکس از راهکار زیرساخت در این موسسه عملیاتی شده‌اند.
کارشناس فروش محصول چارگون اضافه کرد: دیدگاه همراه ابزاری است کارآمددر اختیار مدیران سازمان‌ها و شرکت‌ها تا بدون وابستگی به زمان و مکان مشخص،‌ عملیات اداری  روزمره را با دسترسی راحت به اطلاعات، سریع و آسان انجام دهند.

اشتراک گذاری :