ارائه دیدگاه همراه به موسسه خانه کتاب ایران

موسسه خانه کتاب ایران با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزار دیدگاه همراه همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

ندا حبیبی، کارشناس فروش محصول به روابط عمومی چارگون گفت: موسسه خانه کتاب ایران از مشتریان قدیمی چارگون است که کاربران آن تجربه استفاده از نرم‌افزارهای مختلف مجموعه دیدگاه را دارند.
به گفته وی، هم‌اکنون نرم‌افزارهای مکاتبات و جلسات از راهکار اتوماسیون اداری و نرم‌افزارهای پرسنلی و حضور و غیاب از راهکار منابع انسانی و سرویس‌ ارسال و دریافت فکس از راهکار زیرساخت در این موسسه عملیاتی شده‌اند.
کارشناس فروش محصول چارگون اضافه کرد: دیدگاه همراه ابزاری است کارآمددر اختیار مدیران سازمان‌ها و شرکت‌ها تا بدون وابستگی به زمان و مکان مشخص،‌ عملیات اداری  روزمره را با دسترسی راحت به اطلاعات، سریع و آسان انجام دهند.

برچسب ها: , ,