شرکت مدیریت طرح و توسعه پیشگام هدی با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم افزارهای حوزه اتوماسیون اداری در فهرست مشتریان چارگون قرار گرفت.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

آتنا صاحب پناه، کارشناس فروش محصول به روابط عمومی چارگون گفت: با اجرایی شدن این قرارداد،‌ نرم‌افزارهای مختلف مکاتبات،‌ دیدگاه همراه و زیرساخت از مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه در شرکت مدیریت طرح و توسعه پیشگام هدی نصب و راه‌اندازی خواهند شد.
وی ادامه داد: مهمترین مزیت بهره‌گیری از نرم‌افزار مکاتبات در ساختار اداری شرکت‌ها و سازمان‌ها، حذف کاغذ، افزایش سرعت عمل و دقت در انجام امور اداری روزانه و مکاتبات داخلی و خارجی است.
گفتنی است؛ از سوی چارگون جناب آقای مهدی راد مدیریت این پروژه را برعهده دارد.

اشتراک گذاری :