سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزار نظام پیشنهادات دیدگاه از راهکار منابع انسانی،‌ دامنه همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون،‌ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نرم‌افزار نظام پیشنهادات دیدگاه را با هدف بهر‌ه‌گیری از مزیت‌های مدیریت‌مشارکتی و همراهی کارکنان در برنامه‌های اجرایی و تصمیمات سازمانی برگزیده است.
این سازمان از قدیمی‌ترین کاربران نرم‌افزارهای دیدگاه‌است؛ به طوریکه پرسنل آن، تجربه بهره‌گیری از نرم‌افزارهای مکاتبات، ‌بیمه، آموزش، پرسنلی، حضور وغیاب، تشکیلات سازمانی و حقوق و دستمزد از راهکارهای منابع انسانی و اتوماسیون اداری دیدگاه را دارند.
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی همچنین در ساختار اداری و مالی خود از نرم‌افزارهای حسابداری مالی، بودجه و اعتبارات،انبار و حسابداری انبار، اموال دولتی و خرید و تدارکات از راهکارهای مالی و لجستیک بهره می‌برد.
بنابراین گزارش عملیاتی‌سازی دیدگاه همراه برای برخی مدیران این سازمان و نرم‌افزار BPMS و همچنین سرویس‌های Link،‌ ECE از دیگر محصولات مجموعه دیدگاه هستند که در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی راه‌اندازی شده‌اند.
نرم‌افزار نظام پیشنهادات دیدگاه با دریافت و بررسی پیشنهادهای پرسنل، زمینه‌ مشارکت آنها در تصمیم‌سازی‌های سازمان‌ها را فراهم می‌کند و با همسوسازی اهداف مدیران و کارکنان یک سازمان، امکان بهره‌وری بیشتر و جلب رضایت کارکنان را ممکن می‌کند.
این نرم‌افزار با ارسال فراخوان عمومی، تعریف فرم‌‌های مورد نظر، گردش‌ کار خودکار فرآیندها و ارائه‌ پیشنهاد براساس موضوعات تعریف شده از طریق منوی سلف‌سرویس اداری، دریافت پیشنهاد از سوی کارکنان را مدیریت می‌کند.
کارشناسی و پیگیری پیشنهاد بخش دیگری از فرآیند تحت پوشش نرم‌افزار نظام پیشنهادات دیدگاه‌ است؛ به طوریکه با این قابلیت امکان تفکیک موضوعات، تعیین زمان مقرر برای کارشناسی پیشنهادها، ثبت گزارش پیشرفت مراحل اجرای پیشنهاد، رسیدگی به شکایات، ثبت نتایج،‌پیگیری اعتراض به نتیجه بررسی پیشنهاد و امکان آرشیو آنها وجود دارد.
مهمترین قابلیت نرم‌افزار نظام پیشنهادات دیدگاه را می‌توان تعریف نظام پاداش دانست. با بهره‌گیری از این قابلیت امکان تعیین معیارهای مختلف ارزیابی و تعیین فرمول‌های محاسباتی برای اختصاص پاداش‌های نقدی یا غیرنقدی وجود دارد.
گفتنی است؛ مدیریت این پروژه را جناب آقای علی قاسم پور برعهده خواهد داشت.

اشتراک گذاری :