سازمان منطقه آزاد تجاری ارس با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای تکمیلی حوزه اتوماسیون اداری و منابع انسانی دامنه همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

arasfz v02

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، سازمان منطقه آزاد ارس از جمله مشتریان قدیمی مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه‌ست که درحوزه اتوماسیون اداری، مالی، منابع انسانی از محصولات متنوع چارگون بهره می‌برد.
سازمان منطقه آزاد ارس در حوزه اتوماسیون اداری از نرم‌افزارهای مدیریت جلسات، مکاتبات، تقویم جلسات، سرویس‌‌های دریافت و ارسال ایمیل و در حوزه مدیریت منابع انسانی از نرم‌افزار آموزش، ارزیابی عملکرد،پرسنلی، تشکیلاات سازمانی، حضور و غیاب مکانیزاسیون گردش اداری استفاده می‌کند.
این سازمان همچنین از نرم‌افزارهای بودجه و اعتبارات، مدیریت فرآیند (BPMS) و دیدگاه همراه در انجام امور تشکیلاتی خود استفاده می‌کند.
گفتنی است منطقه آزاد ارس در شمال‌غرب ایران در نقطه صفر مرزی در مجاورت با کشورهای ارمنستان، آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان استقرار یافته است. برای کسب اطلاعات بیشترمی‌توانید به وب سایت https://arasfz.com مراجعه کنید.
لازم به یادآوری است که سرکار خانم مهسا اشرفی به عنوان مدیر پروژه سازمان منطقه آزاد ارس از سوی چارگون انتخاب شده‌اند.

اشتراک گذاری :