پروژه استقرار «مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه» در استانداری لرستان با نصب و استقرار نرم‌افزارهای منابع انسانی، مالی و لجستیک با موفقیت به پایان رسید. استانداری لرستان با توجه به نیاز به یک نرم‌افزار جامع و یکپارچگی سیستم و مبتنی بر وب بودن نرم‌افزار دیدگاه و همچنین توانایی دیدگاه در پوشش دادن به فرآیندهای موجود به واسطه گردش کارهای متفاوت، اقدام به خرید نرم‌افزارهای یادشده نموده است.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

این سیستم‌ها در استانداری و فرمانداری و توابع مختلف استانداری، و برای بیش از 1000 کاربر راه‌اندازی شده است. از منافع ایجادشده در سازمان به واسطه راه‌اندازی نرم‌افزارهای یادشده می‌توان به تجمیع اطلاعات، تسریع در جمع آوری اطلاعات، بروز بودن اطلاعات، جلوگیری از ورود چندباره اطلاعات در نرم‌افزارهای مختلف، کاهش مراجعات حضوری ذینفعان در حوزه های مختلف و همچنین اصلاح و بهینه شدن فرآیندهای ارتباطی میان حوزه ها و برخورداری از امکان اخذ گزارشات متنوع و ترکیبی اشاره کرد.‌

اطلاعات تکمیلی از طریق سایت به آدرس  https://ostan-lr.ir دسترس است

اشتراک گذاری :