شرکت مهرنجان تجارت اسکندری در حوزه واردات و صادرات مواد غذایی مشغول فعالیت است. شرکت چارگون با شرکت مهرنجان تجارت اسکندری از شهریور 1401 وارد همکاری شد. با استقرار نرم افزار مدیریت فرایند دیدگاه 5 در این نهاد، حدود 20 کاربر جدید به مجموع کاربران نرم افزارهای دیدگاه افزوده شد. با این همکاری تحول بزرگی در فرایندهای اداری این شرکت رخ داد.

مشکلات شرکت مهرنجان تجارت اسکندری پیش از استقرار نرم افزار مدیریت فرایند دیدگاه 5

این شرکت پیش از استقرار نرم افزار مدیریت فرایند با چندین مشکل مواجه بود. درخواست‌های مجوز فروش در این سازمان قبلاً به صورت کاغذی و دستی تهیه می‌شد و میان بخش‌های مختلف شرکت گردش پیدا می‌کرد. این امر از یک طرف باعث طولانی شدن زمان تکمیل و تایید نهایی مجوزهای فروش می‌شد. از طرف دیگر عدم شفافیت و امکان پیگیری سریع وضعیت درخواست‌های مجوز را موجب می‌شد.

چالش‌های تیم چارگون هنگام استقرار نرم افزار مدیریت فرایند دیدگاه 5

تیم فنی چارگون با چالش‌های مهمی در این شرکت مواجه شد. فرایند صدور مجوز فروش (تجاری و غیرتجاری) فرایندی نسبتاً بزرگ بود که تنها مختص به این شرکت می‌شد. از این رو مسائل و پیچیدگی‌های خاص خود را داشت. بنابراین ضمن الگوبرداری از فرایندهای فروش مورد استفاده در شرکت‌های مشابه، از رویکرد تکاملی و Iterative برای توسعه این فرایند در نسخه‌های مختلف و پیاده‌سازی به نسخه نهایی فرایند استفاده شد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

فرایندهای اجرا شده توسط تیم چارگون در شرکت مهرنجان تجارت اسکندری

فرایند صدور مجوز فروش چه به صورت تجاری و چه به صورت غیرتجاری و فرایند درخواست مرخصی، از جمله فرایندهایی بود که توسط تیم چارگون در شرکت مهرنجان تجارت اسکندری به اجرا درآمد.

تیم فنی چارگون پس از تحلیل، مدل‌سازی و پیاده‌سازی فرایند صدور مجوز فروش، با اجرای فرایندها و استقرار نرم افزار مدیریت فرایند دیدگاه 5 در این شرکت ثبت، تایید و پیگیری درخواست‌های مجوز را به صورت سیستمی درآورد. این امر ضمن حذف و یا به حداقل رساندن مصرف کاغذ در مراحل مختلف اجرای فرایند، افزایش سرعت، دقت و شفافیت را به دنبال داشته است. بهبود مستمر فرایند جهت پوشش موارد خاص، رفع باگ‌های جدید و پشتیبانی فرایند کماکان توسط تیم چارگون در این شرکت ادامه دارد.

درخواست دموی نرم افزارهای دیدگاه در بستر وب و موبایل

اشتراک گذاری :